Szkoła Języków Obcych LANG - Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe, zwykłe oraz specjalistyczne z różnych dziedzin, jak na przykład:

  • Techniczne - w tym: dokumentacje przetargowe, instrukcje obsługi oraz podręczniki, katalogi produktów, projekty, normy oraz inne.
  • Informatyczne - w tym: oferty, instrukcje użytkowania, oprogramowanie (lokalizacja) oraz inne.
  • Reklamowe - w tym: adaptacja tekstów reklamowych, tłumaczenia materiałów marketingowych oraz inne.
  • Handlowe – oferty handlowe, bieżącą korespondencję, specyfikacje produktów oraz usług oraz inne.
  • Prawne – akty notarialne, umowy, pełnomocnictwa, statuty, ustawy oraz inne.
  • Ekonomiczne – audyty, raporty, kosztorysy, biznesplany, bilanse oraz inne.


Tłumaczymy katalogi, instrukcje, materiały reklamowe, umowy, raporty, korespondencję handlową, programy komputerowe i inne.

Na życzenie klienta wykonywane prace mogą być opracowywane graficznie, drukowane, oprawiane, mogą także być całkowicie wierne pierwowzorowi.

Gotowe tłumaczenia dostarczamy zgodnie z życzeniami klienta za pośrednictwem faksu, Internetu, poczty lub kuriera, w postaci pliku komputerowego lub wydruku.

Aleja Jana Pawła II 41 A 47-232 Kędzierzyn-Koźle tel.: +48 77 48 38 297, 509 899 309 biuro@lang.pl
Szkoła Języków Obcych LANG 2016