Szkoła Języków Obcych LANG - Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe to dokumenty wykonywane na zlecenie osób prywatnych, oraz urzędów państwowych. Waga tłumaczenia przysięgłego ( uwierzytelnionego ) jest identyczna z wagą oryginału dokumentu.

Godność i status tłumacza przysięgłego jest najwyższym statusem zawodowym osoby podejmującej się tłumaczenia, i jest podobne do statusu Notariusza.

Tłumaczenie przysięgłe jest respektowane przez sądy, urzędy oraz inne instytucje publiczne. Przekład dokonywany przez tłumacza przysięgłego jest uwierzytelniany poprzez przyłożenie na nim okrągłej pieczęci z Godłem Państwowym. Pieczęć, którą tłumacz przysięgły dokonuje uwierzytelnienia została wydana mu na wniosek Ministra Sprawiedliwości przez Mennicę Państwową.

Tłumacz przysięgły musi otrzymać nominację od Ministra Sprawiedliwości. W chwili jej otrzymania staje się osobą zaufania publicznego, na której spoczywają obowiązki wynikające z ochrony i poszanowania prawa. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO (Dz. U. Nr 273, poz. 2702). Więcej informacji na temat tłumaczeń przysięgłych mogą Państwo uzyskać na stronach Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych (www.tepis.org.pl).

ZASADY WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ PRZYSIĘGŁYCH

 • Jedna strona tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków ze spacjami według wskazań edytora tekstu.
 • Cena wykonanego tłumaczenia uzalezniona jest od ilości znaków w przetłumaczonym tekscie i dlatego ustalana jest dopiero po wykonaniu tłumaczenia.
 • Każda rozpoczęta strona ( powyżej 1125 znaków ) jest przy wycenie tłumaczenia liczona jako strona pełna.  
 • Uwierzytelnienie przetłumaczonego już tekstu wiąże się z kosztem 50% kwoty jaką Klient zapłaciłby za całość tłumaczenia z uwierzytelnieniem.
 • Dokumenty, które zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego opatrzone są pieczęcią dlatego też mogą zostać przekazane Klientowi tylko w formie wydruku (nie elektronicznej) za pośrednictwem poczty kurierskiej, zwykłej lub podczas odbioru osobistego.
 • Każde tłumaczenie przysięgłe zawiera następujące elementy: datę, numer repertorium, pieczęć wskazującą na jego oryginalność.
UWAGA!

Dokumenty przeznaczone do przekładu przysięgłego powinny zostać dostarczone tłumaczowi w oryginale. W przypadku dostarczenia kopii lub skanu tłumacz jest zobowiązany do adnotacji, iż dokonany przekład został zrobiony na podstawie kopii dokumentu.

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe takich dokumentów jak:

 • świadectwa
 • dyplomy
 • wpisy do rejestrów
 • statuty, autoryzacje
 • akty prawne,
 • pełnomocnictwa
 • umowy i inne
Aleja Jana Pawła II 41 A 47-232 Kędzierzyn-Koźle tel.: +48 77 48 38 297, 509 899 309 biuro@lang.pl
Szkoła Języków Obcych LANG 2016