Szkoła Języków Obcych LANG - Cennik

Cennik

Kursy grupowe

Harmonogram wpłat ratalnych w roku 2018/2019

Opłata  za kurs w miesięcznych ratach:

  • Kurs można opłacić w całości, lub też w 9 ratach. Szkoła nie pobiera wpisowego, raty są cząstkowymi miesięcznymi składowymi opłaty za kurs. Raty są nieoprocentowane.
  • Opłacenie pierwszej raty jest równoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji miejsca w grupie.
  • Wpłaty mogą być dokonywane albo w Sekretariacie Szkoły, albo na podany rachunek bankowy. Konieczne jest dokonanie wpłaty z wyprzedzeniem, tak by została ona zaksięgowana na rachunku bankowym Szkoły przed lub w dniu wymaganej płatności, zgodnie z harmonogramem. W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska kursanta.
  • W przypadku rezygnacji z uczęszczania na zajęcia, obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Wcześniej wniesione opłaty nie będą zwracane.
  • Na życzenie wystawiamy faktury.

Nasz rachunek bankowy

Alior Bank, numer rachunku: 04 2490 0005 0000 4530 8483 4852

Tryb Indywidualny

Opłaty za kurs w trybie indywidualnym należy wnosić na początku każdego miesiąca, zgodnie z ilością zaplanowanych zajęć.

Rabaty i promocje

  • Szkoła stosuje szereg zniżek i promocji cenowych przy zapisach na kursy.
  • Rabaty obowiązują przy zapisie na nowy rok szkolny  i wpłacie do 30 czerwca.
  • Wysokość rabatów uzależniona jest od oferty rabatowej Szkoły w danym roku szkolnym.
Aleja Jana Pawła II 41 A 47-232 Kędzierzyn-Koźle tel.: +48 77 48 38 297, 509 899 309 biuro@lang.pl
Szkoła Języków Obcych LANG 2016