Szkoła Języków Obcych LANG - Oferta w skrócie

Oferta w skrócie

Szkolenia językowe przekładają się nie tylko na bezpośrednią korzyść dla firmy ale także mogą doskolane przysłużyć się samym pracownikom. Kursy te pozwalają zarówno na nabycie nowych umiejętności zawodowych jak i na szeroko rozumiany rozmów osobisty.

Szkoła Języków Obcych LANG w swojej ofercie dla firm posiada kursy języków:

 • angielskiego
 • niemieckiego
 • francuskiego
 • rosyjskiego
 • czeskiego
 • polskiego dla obcokrajowców

Typy kursów:

 • kurs ogólny - dla osób chcących rozwijać wszystkie umiejętności językowe, ze szczególnym naciskiem na komunikację. Lektorzy pracują w oparciu o program kursu i podręcznik.
 • kurs biznesowy - dla osób posługujących się językiem obcym w pracy. Ma na celu rozwinięcie umiejętności biznesowych jak prowadzenie spotkań, prezentacji, negocjacji czy prowadzenia korespondencji w języku obcym.
 • kurs konwersacyjny - kurs przeznaczony dla osób posługujących się językiem na poziomie średnio zaawansowanym lub wyższym, które chcą rozwinąć umiejętność płynnego wypowiadania się.
 • kursy specjalistyczne/branżowe - szkolenia dla osób, których praca jest ściśle związana z daną branżą. Tematyka oraz słownictwo dopasowane do danej dziedziny (np. branża produkcyjna, medyczna, chemiczna, budowlana czy motoryzacyjna).
 • kursy przygotowujące do egzaminów ogólnych oraz zawodowych

Organizacja kursu:

 • przed rozpoczeciem kursu sprawdzamy, za pomocą pomocą testów i rozmów z lektorem, poziom znajomości języka każdego kursanta. Pozwala to na podział biorących udział w szkoleniu osób
  na grupy i prowadzenie kursu na odpowiadającym ich umiejętnościom poziomie. Ewaluacje odbywają się w siedzibie Szkoły LANG, bądź po odpowiednich ustaleniach, w siedzibach firm i instytucji.
 • dla każdego poziomu proponowane są podręczniki kursowe, materiały dodatkowe oraz przedstawiany jest program kursu.
 • monitorowanie postępów odbywa się na podstawie ustalonych z kursantami testów, przeprowadzanych okresowo
 • częstotliwośc oraz czas trwania zajęć uzależniona jest od kilku czynników:
  • poziomu biegłości językowej - dla osób początkujących sugerujemy spotkania 60 minutowe
   w większej częstotliwości (dwa lub więcej razy w tygodni).
  • możliwości czasowych kursanta.
  • planowanych celów (np. szybkie przygotowanie do wyjazdu służbowego).
  • preferecji klienta.
 • zajęcia mogą się odbywać zarówno w siedzibie Szkoły jak i w placówkach firm.
 • proponujemy krótkie umowy wstępne (3 mięsiace) z możliwością przedłużenia na cały okres cyklu nauczania

Przeprowadzamy również audyty językowe dla firm w dwóch wariantach:

 • audyt poziomujący - weryfikacja poziomu biegłości językowej pracowników.

Audyt pozwala na okreslenie poziomu biegłości językowej oraz określenie potrzeb szkoleniowych firmy.
Dla każdego uczestnika audytu przygowywany jest raport, który uwzględnia znajomość języka we wszystkich obszarach wymaganych do pracy na danym stanowisku.

 • audyt rekrutacyjny - sprawdzanie poziomu znajomości języka obcego osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym
Aleja Jana Pawła II 41 A 47-232 Kędzierzyn-Koźle tel.: +48 77 48 38 297, 509 899 309 biuro@lang.pl
Szkoła Języków Obcych LANG 2016