Szkoła Języków Obcych LANG - Jak uczymy?

Jak uczymy?

Ucząc od ponad 22 lat języków obcych, stosujemy uznaną na całym świecie i sprawdzoną METODĘ KOMUNIKATYWNĄ. Oznacza to,że na naszych zajęciach przede wszystkim uczymy naszych kursantów PRAKTYCZNEGO stosowania uczonego się przez nich  języka.

Od pierwszych zajęć uczymy przede wszystkim  MÓWIĆ.

Budujemy  i rozwijamy  głównie  umiejętności  mówienia  oraz  rozumienia ze słuchu, lecz  równolegle pracujemy także nad rozwijaniem umiejętności czytania i pisania w języku obcym. 

Nasze zajęcia to nie tylko nauka języka ale także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w grupie.  Poprzez interaktywne zajęcia uczymy także strategii językowych w wielu różnych sytuacjach życiowych z którymi mogą zetknąć się nasi kursanci.

To uczniowie a nie nauczyciel mówią w języku obcym przez większa cześć zajęć. To od ich aktywności zależy tempo zajęć i realizacja założonego programu nauczania. Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli pozwalają każdemu studentowi na maksymalną aktywność językową niezależnie od stopnia znajomości języka.

  • Korzystamy z najnowszych i sprawdzonych podręczników.
  • Rozwijając systematycznie wszystkie sprawności językowe zapewniamy wysoką skuteczność przygotowania do egzaminów .
  • System kursów stale wzbogacany jest o nowe moduły szkoleniowe i warsztaty, tak by jak najlepiej trafiający  w potrzeby naszych kursantów. 

Wybierz kurs dla siebie

Aleja Jana Pawła II 41 A 47-232 Kędzierzyn-Koźle tel.: +48 77 48 38 297, 509 899 309 biuro@lang.pl
Szkoła Języków Obcych LANG 2010